Καλοκαίρι στα Φαρμακεία Advance !

Featured_visafacebook

Αγοράστε αντηλιακά, αδυνατιστικά και εντομοαπωθητικά από τα Φαρμακεία Advance, με κάρτα Visa και συμμετέχετε αυτόματα σε κλήρωση για 120 προπληρωμένες κάρτες Visa αξίας 50,00 € !

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο διαγωνισμός - προωθητική ενέργεια οργανώνεται από την ανώνυμη εταιρεία «ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Α.Ε.» και δ.τ. “Advance Pharmacies A.E.”, που εδρεύει στη Ν. Ιωνία Αττικής, επί των οδών Αλ. Παναγούλη 8 & Γούρδωνος (εφεξής “Advance”).

2. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 25η Μαΐου, 2015 έως την 30 Ιουνίου, 2015.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοχοι της κάρτας προνομίων CARDADVANTAGE, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των υπαλλήλων, καθώς και των συζύγων τους και συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού, της Advance.

4. Οι κατά τα ανωτέρω, με κάθε αγορά αντηλιακού προϊόντος, ή προϊόντος προστασίας από τα τσιμπήματα από τα φαρμακεία – μέλη του δικτύου της Advance, με τη χρήση και μόνο κάρτας VISA, θα αποκτούν και ένα αντίστοιχο δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

5. Οι νικητές του διαγωνισμού, ο οποίος θα λάβει το δώρο που αναφέρεται κατωτέρω, θα αναδειχθούν με κλήρωση που θα λάβει χώρα στα γραφεία της Advance (Αλ. Παναγούλη 8 & Γούρδωνος, Ν. Ιωνία Αττικής), στις 08/07/2015 και ώρα 11:00 π.μ. μεταξύ των εγκύρως κατά τα ανωτέρω συμμετεχόντων. Κατά την κλήρωση δικαιούται να παρίσταται κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

6. Οι νικητές του διαγωνισμού, -120 τον αριθμό-  που θα αναδειχθούν από την κλήρωση θα λάβουν το ακόλουθο δώρο :

«Μία προπληρωμένη κάρτα VISA, αξίας 50 € έκαστος»

7. Εντός δύο (2) ημερών από την κλήρωση, θα ανακοινωθεούν τα ονόματα των  νικητών στην ιστοσελίδα της ADVANCE “www.advancehealth.gr, ενώ θα επιχειρηθεί να ενημερωθεί και με προσωπικό e-mail. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, θα ενημερωθούν από που και πότε, μπορούν να παραλάβουν το δώρο τους.

8. Η Advance διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους νικητές να παρουσιαστούν στα γραφεία της κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες πριν από την παραλαβή του δώρου και να υπογράψουν σχετική δήλωση αποδοχής των όρων του διαγωνισμού και αποδοχής του δώρου, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας κάποια από τα ανωτέρω αποδεικτικά ταυτοπροσωπίας.

9. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, οι νικητές δεν μπορούν να παραλάβουν το δώρο τους είτε λόγω αδυναμίας, ασθένειας, απουσίας είτε για οιονδήποτε άλλο λόγο, δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη μεταφορά του δώρου του σε άλλο πρόσωπο και αποποιούνται αυτόματα των δικαιωμάτων τους στο δώρο.

10. Οι νικητές συμφωνούν ότι, σε περίπτωση ήθελε ζητηθεί κάτι τέτοιο από την Advance, θα φωτογραφηθούν για την προβολή της Advance και του δικτύου της. Επίσης, συμφωνούν ότι η Advance διατηρεί το δικαίωμα να αξιοποιήσει οποιοδήποτε υλικό μαζί με τα προσωπικά τους στοιχεία σε μελλοντικές προωθητικές της ενέργειες ή/και στο Διαδίκτυο.

11. Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό συναινούν ανεπιφύλακτα και στην παρουσίασή τους σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ή στη χρήση του ονόματός τους και φωτογραφίας τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από την Advance (εφόσον πραγματοποιηθούν τέτοιες δημοσιεύσεις), χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.

12. Η Advance δικαιούται, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη, να ανακαλέσει το διαγωνισμό ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους, συμπεριλαμβανομένης της επιμήκυνσης της διάρκειας του διαγωνισμού, ενημερώνοντας σχετικά μέσω της ιστοσελίδας της www.advancepharmacies.gr τους συμμετέχοντες (ως ημερομηνία ισχύος κάθε ανάκλησης/τροποποίησης κλπ. θα θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία η σχετική ενημέρωση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα).

13. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και λοιπών στοιχείων από την Advance για τους σκοπούς του διαγωνισμού, αλλά και λοιπές προωθητικές ενέργειες που σχετίζονται με αυτόν, στα πλαίσια της εφαρμοστέας Ελληνικής νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με την Advance (Αλ. Παναγούλη 8 & Γούρδωνος, Ν. Ιωνίας, τηλ. 210-27.11.840).

14. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς από τον παρόντα διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

15. Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για τους παρόντες όρους στην ιστοσελίδα της Advance www.advancepharmacies.gr , στην οποία βρίσκονται αναρτημένοι και να ενημερωθούν λεπτομερώς ως προς αυτούς.

16. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων (ή των τροποποιήσεών τους), οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

Μάιος 2015

« Δείτε περισσότερα Δελτία Τύπου

Advance Health - Portal Υγείας & Ομορφιάς